Med hänvisning till SR P4 Västs artikel om Film i Västs representations- och alkoholpolicy förtydligar vi nedan vilka regler som gäller.

Film i Väst ägs Västra Götalandsregionen som har tydliga regler gällande representation som Film i Väst följer. Även bolaget Film i Väst AB har en representationspolicy antagen av styrelsen.

Film i Väst AB har, liksom även de av Västra Götalandsregionen helägda bolagen Göteborgs Symfoniker AB och GöteborgsOperan AB, ett undantag för representation där alkohol kan ingå. Detta undantag gäller vid galapremiärer, internationella filmfestivaler och ett begränsat antal affärsöverenskommelser (max 5) där Film i Väst får representera och bjuda på vin och/eller öl.

Film i Väst har under 2017 genomfört 15 filmpremiärer. På tre av dessa har ett glas mousserande vin serverats till gästerna. Därtill kommer ett antal tillfällen med representation vid evenemang under internationella filmfestivaler samt ett begränsat antal middagar i samband med affärsmöten där det förekommer vin eller öl i samband med mat. Dricks i Sverige betalas alltid ur egen ficka och inga undantag från detta görs, internationellt följer vi regionens policy. Vid de flesta tillfällen Film i Väst representerar vid affärsöverenskommelser betalar deltagarna eventuell alkohol privat. Vissa år har undantaget att representera vid större affärsöverenskommelser inte utnyttjats alls. Totalt uppgår representationen till ca 80 000 kr per år de senaste 5 åren. Sammanlagt rör det sig om cirka 1 800 personer som deltagit i representationen under 2017, vilket alltså innebär ca 44 kr per person.

Film i Väst tillämpar återhållsamhet både i enlighet med den interna alkoholpolicyn och den policy som Västra Götalandsregionen har. Film i Väst hanterar skattemedel med stort ansvar och tar detta på största allvar genom att vara transparanta. Film i Västs interna policy för representation och alkohol ses över varje år, och tas upp för godkännande av representationskommittén inom Västra Götalandsregionen.

Mikael Fellenius, vd Film i Väst