Välkommen, Richard Sandblom

Film i Väst välkomnar Richard Sandblom som avtalshandläggare av samproduktioner inom korta format och dokumentärfilm. I tjänsten ingår också att följa upp tidigare ingångna avtal samt granska ekonomiska redovisningar. Dessutom ingår arbetsuppgifter av juridisk karaktär samt analys och administration. Richard Sandblom har i botten en examen från Juristprogrammet vid Uppsala universitet med ett examensarbete i [...]