Film i Väst välkomnar Richard Sandblom som avtalshandläggare av samproduktioner inom korta format och dokumentärfilm. I tjänsten ingår också att följa upp tidigare ingångna avtal samt granska ekonomiska redovisningar. Dessutom ingår arbetsuppgifter av juridisk karaktär samt analys och administration.

Richard Sandblom har i botten en examen från Juristprogrammet vid Uppsala universitet med ett examensarbete i upphovs- och avtalsrätt, närmare bestämt om utövande konstnärers avtal, de juridiska förutsättningarna för nyttjande av musik och andra konstformer i digitala miljöer samt tolkningen av DSM-direktivets ersättningsregler. Han har dessutom en konstnärlig kandidatexamen i opera vid Stockholms konstnärliga högskola. Han kommer närmast från en tjänst som producent  av klassisk musik vid Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen och producent för Göteborg Baroque.

Richard Sandblom nås på 0790-98 76 17 eller richard.sandblom@filmivast.se