Den åttonde Nostradamus-rapporten – Transforming Storytelling Together – presenterades i dag på Göteborg Film Festival. Den årliga rapporten ser in i film- och tv-dramavärldens framtid 3-5 år från nu genom undersökningar och intervjuer med ledande företrädare för branschen.

Årets rapport förutspår att branschen kommer tvingas se bortom de pågående krigen mellan strömningstjänster och fokusera på sin egen kamp för överlevnad, från pandemin till effekterna av klimatkrisen. 

The Nostradamus Project har initierats och leds av Göteborg Film Festival och huvudpartnern Film i Väst med stöd från  Nordisk Film & TV Fond, Västra Götalandsregionen, Creative Europe/MEDIA och Kulturakademin.

I år har en lång rad företrädare för branschen intervjuats. Här kan du ladda ner rapporten. Johanna Koljonens presentation kommer att sändas publikt den 10 februari. Läs mer här.

Vi har vant oss vid att utvecklingen under ett år sker långsamt och försiktigt. Årets brutala uppvaknande under pandemin har påskyndat de strukturella förändringar som redan var på gång. Johanna Koljonens Nostradamus Report 2021 granskar de kommande fem årens återverkningar på de sammanfallande visningsfönstren och omvandlingen till ett produktionslandskap där innehållet står i fokus, allt i samklang med i stort sett alla stora aktörer inom industrin.

I framtiden kommer biografmarknaden att minska  samtidigt som den får nytt liv som en dynamisk och inflytelserik del av filmkulturen. Om fem år kommer den virtuella produktionen att ha normaliserats inom filmindustrin, och det kommer att skapa nya möjligheter och konstnärliga innovationer. Andra huvudämnen i rapporten är starka europeiska historier som överskrider språkbarriärerna och hur man ska kunna förse den allt äldre, traditionella publiken med ett tilltalande innehåll samtidigt som man måste vända sig till TikTok-generationen, som består av både kreatörer och tittare. Ett särskilt avsnitt analyserar den europeiska filmindustrin mot bakgrund av årets tillämpning av EU:s AVMS-direktiv.

Efter presentationen av The Nostradamus Report hölls ett samtal mellan Johanna Koljonen och Tomas Eskilsson, Strategichef på Film i Väst, om den pågående europeiska rapporten om offentlig finansiering, Offenlig finansiering vid vägskälet. Rapporten är ett forskningsprojekt från Film i Väst i samarbete med Cine-Region och Nostradamus.