Hur ska kulturen kunna återhämta sig efter pandemins härjningar? Ja, den frågan ställer sig regeringen i ett betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen. Nu är betänkandet ute på remiss och Film i Väst har svarat på den. Här är några kommentarer från Film i Väst.

– Höj produktionsincitamentet för film från dagens 100 till 400 miljoner kronor. Höjningen är nödvändig för att Sverige ska kunna vara ett konkurrenskraftigt territorium för filminspelning och dramaserieproduktion. 400 miljoner kronor är en bra nivå för att skapa den tillväxt, arbetstillfällen och sysselsättning inom filmsektorn som beskrivits i tidigare rapporter och studier, säger Mikael Fellenius, vd för Film i Väst.

Film i Väst instämmer i förslaget om att det behövs en färdplan för filmpolitiken. Nationell och regional filmpolitik behöver ompröva sin roll och uppgift i det nya landskap film- och dramaserieproduktion befinner sig i. Det gäller också det så kallade kallade AVMS-direktivet, vilket bör prioriteras som en del i den nya filmpolitiken.

Film i Väst uppmuntrar också en översyn av de nuvarande filmpolitiska målen i syfte att uppnå mer konkreta uttryck för var svensk film ska befinna sig i både en svensk och internationell kontext. Det är också önskvärt att en kommande utredning sker i dialog med filmregionerna.

Här är alla länkar:

Från kris till kraft

Film i Västs remissvar