12 december är sista ansökningsdatum för Prodda 23 – ett utvecklingsprogram för kortfilmsproducenter som ordnas av FilmCloud och Film i Väst med stöd av Svenska Filminstitutets Talangutveckling. Programmet vänder sig till oetablerade filmproducenter som utvecklar en kortfilm. Etablerade producenter ger inspiration och det finns ett stipendium på 10 000 kronor att söka.

Programmet pågår under vårterminen 2023 och består av tre träffar med Marie Kjellson (bilden) (Kjellson & Wik) som fungerar som bollplank och rådgivare. Dessutom deltar producenterna Eliza Jones (Grand Slam) och Tobias Janson (Story) som fokuserar på olika delar av producentskapet utifrån en case-study. Gemensamma studiebesök hos produktions- och postproduktionsbolag i Västra Götaland ingår i programmet.

Syftet med Prodda är att nya producenter får fler verktyg och kunskaper för att utveckla och genomföra sina projekt, knyta kontakter med andra nya producenter och samtidigt få en ökad förståelse för hur filmbranschen fungerar och arbetar.

Vem kan söka? Du som söker har arbetat med kortfilmsprojekt eller liknande projekt eller produktioner tidigare (inte nödvändigtvis som producent) och planerar att producera en kort fiktions eller dokumentär-film för inspelning 2023-2024. Du som söker skall vara producent för projektet men inte filmens regissör. Du söker med projektbeskrivning samt synopsis eller treatment. Senast vid programmets start måste det finnas ett första utkast på manus. Att delta i Prodda är avgiftsfritt, dock kan vissa rese- eller måltidskostnader förekomma. Du som söker bor i Västra Götaland.

Stipendium Som deltagare erhåller du ett stipendium på 10 000 kronor från FilmCloud för att stödja ditt och projektets utveckling under programmet. För att kunna erhålla stipendiet så måste du bo i Västra Götaland. Läs riktlinjer nedan.

Ansökan Du ansöker här via FilmClouds hemsida. I ansökan frågar vi efter vem du är, varför du vill delta, vem du jobbar med och vad det är för filmprojekt du har med dig in i programmet. En rad dokument ska också bifogas.

LÄS MER HÄR 

Kontakt: