Filmproduktion har stor miljöpåverkan, framför allt när det gäller transporter, mat, el- och materialförbrukning. Som Nordens ledande filmregion har Film i Väst därför initierat Sveriges första utbildning i hållbar filmproduktion. 4 december är det dags för årets sista kursdag för ”Hållbar filmproduktion”.

Under en heldag får du under ledning av hållbarhetsrådgivare Simon Strandvik och producent Ronny Fritsche en bild de miljöfrågorna filmbranschen står inför, hur du konkret kan arbeta mer miljövänligt i just din yrkesroll och hur vi tillsammans kan göra filmbranschen mer hållbar.

– Vårt mål är att alla med nyckelpositioner ska ha gått igenom ”Hållbar filmproduktion”. På så vis kan filmbranschen bidra till en mer hållbar miljö, säger Katarina Krave (bilden till vänster) på Film i Väst.

På Film i Västs hemsida ligger också praktiska tips i form av nedladdningsbara pdf:er om vad de olika avdelningarna i ett filmteam kan tänka på för att öka klimatsmartheten: https://filmivast.se/checklistor-miljo/.

”Hållbar filmproduktion” är en kostnadsfri endagskurs som riktar sig direkt till producenter, regissörer, A-funktioner och assistenter. Det finns ett fåtal platser finns kvar till nästa veckas kurs så passa på att anmäla dig snarast om du inte redan gjort det. Kursen hålls klockan 9-15 i Film i Västs nya lokaler på Kungsgatan 7 i Göteborg.

Här kan du anmäla dig till kursen (men skynda!).

Bild från tidigare kurs i Hållbar filmproduktion. Gus Kaage/Film i Väst