Årsredovisningar

Nedan finner du Film Västs årsredovisningar får några år tillbaka. Rapporterna är publicerade med blädderfunktion på datorskärmen. Vill du ladda ner rapporten gör du via pilen längst ned i verktygsfältet.

Årsredovisning Film i Väst 2017

Årsredovisning Film i Väst 2016

Årsredovisning Film i Väst 2015

Årsredovisning Film i Väst 2014

Övriga Rapporter

Årsredovisning Film i Väst 2013

Västsvenska Filmåret i siffror 2015

Årsredovisning 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012