När 2022 sammanfattas för ägarna i Västra Götalandsregionen visar resultatet för Film i Väst på ett osedvanligt framgångsrikt festivalår och en fortsatt tillväxt i den västsvenska filmindustrin. Guldpalmen i Cannes för Ruben Östlunds Triangle of Sadness. 18 inspelningar av långfilmer och dramaserier i regionen. 42 premiärer för film och dramaserier. Bygget av Europas största projektorbaserade Virtual Production-vägg. 2022 var också året då Film i Väst firade 30 år som samproducent.

– Fyra samproduktioner i huvudtävlan i Cannes där Ruben Östlund vinner Guldpalmen och Tarik Saleh manuspriset för sin Boy from Heaven. Joachim Trier är dubbelt Oscarnominerad för sin Världens värsta människa. Triangle of Sadness vinner fyra Europan Film Awards och Sanna Lenken en Kristallbjörn för Comedy Queen. Sammantaget är 2022 ett oslagbart festival- och galaår. Dessutom är alla filmer inspelade i Västra Götaland, säger Mikael Fellenius, vd för Film i Väst.

18 långa spelfilmer och dramaserier spelades in i Västra Götaland under året. Till det kommer en lång rad dokumentärer, korta format och en omfattande postproduktion. Tillsammans skapar det sysselsättning för filmarbetare, produktions- och postproduktionsbolag, skådespelare och statister. Men också för en lång rad leverantörer, som hotell, cateringbolag, hyrbilsföretag och andra.

– Film i Väst ställer som krav att produktionsbolaget själva spenderar minst lika mycket pengar som vi investerar. I fjol investerade vi 93 miljoner i samproduktioner, den sammanlagda spenden blev mer än det dubbla, 193,5 miljoner. Merparten är löner, som också är ett skatteunderlag för kommuner och regionen, men regionala företag gynnas också. Filmen är alltså minst lika mycket näring som konst, säger Mikael Fellenius.

I Studio Fares har Europas största projektorbaserade Virtual Production-vägg byggts: 24 meter bred och 8 meter hög. Med ljusstarka projektorer projiceras rörliga bakgrunder mot den specialmålade väggen. Den klassiska biljakten längs slingriga vägar eller den eviga solnedgången. En investering som kan locka fler produktioner, både samproduktioner och andras filmer och dramaserier liksom rena reklamfilmer. Med rätt förplanering blir användningen av VP-väggen både kostnadseffektiv och klimatsmart. Dessutom bidrar det till ökad kompetens inom Västra Götaland.

Andra satsningar under året är ett fortsatt arbete för att få filmindustrin att bli klimatsmart. Ett särskilt verktyg, Hållbar film, har tagits fram och tillsammans med särskilda handledningar för de respektive avdelningar underlättar de arbetet. Film i Väst arbetar också nationellt för att få branschen att minska klimavtrycket.

Tillsammans med bland andra Kulturakademin har en rad kompetenshöjande utbildningar genomförts under året.

Film och dramaserier står inför en stor omvälvning, inte bara i Sverige utan också internationellt. Globaliseringen, det enorma inflödet av kapital, streamingjättarnas omfattande produktion av ”content” och egenfinansierade verk samt inte minst det ökade greppet över tittarna, har fått biosiffrorna runt om i Europa att dala. Samtidigt är biografen central för filmen.

Vilken relevans har de offentliga finansiärerna, filminstituten och de regionala filmfonderna i denna nya värld? Det är några av de ämnen som Film i Väst Analysis analyserat och skrivit om i fyra rapporter, som fått stor spridning. Rapporterna har presenterats och diskuterats på en lång rad workshops, seminarier och paneldiskussioner runt om i Europa med filminstitut, produktionsbolag, biografägare, broadcasters, festivaler och regionala filmfonder.