Våren 2023 var ett normalår för inspelningar i Västra Götaland, men under hösten minskade produktionen. Totalt spelades tolv långfilmer och dramaserier in, jämfört med 18 under 2022 (278 inspelningsdagar jämfört med 412). Oklarheter med finansiering gjorde att planerande produktioner fick flytta fram. Detta har förstås påverkat de många filmarbetare som finns i regionen.

Samtidigt gick postproduktionssektorn för högvarv, med 4 400 arbetsdagar jämfört med 3 300 under 2022. 45 långa spelfilmer och dramaserier fick en handpåläggning före premiär (lika många som 2022).

Dubbel spend
När Film i Väst investerar i och samproducerar en film eller dramaserie ställer bolaget krav på produktionsbolaget att de ska spendera – ”spend” – minst lika mycket som investeringen i Västra Götaland.

Det är framför allt bolag eller privatpersoner verksamma i regionen som kan räknas som spend i form av löner (som också är skatteunderlag i kommuner och regionen), hotellnätter, catering, hyrbilar och annat.

För 2023 uppgår spenden till 184 miljoner kronor, alltså dubbelt så mycket som Film i Västs investeringar (93 miljoner).

Bild från inspelningen av Ronja Rövardotter