Under filmfestivalen i Venedig presenterade Tomas Eskilsson från Film i Väst Analysis andra delen i rapportserien Public Film Funding at a Crossroads med titeln All that is solid melts into air. Den paneuropeiska, helt unika rapporten analyserar och diskuterar det framtida syftet och relevansen med offentlig film och audiovisuell politik. Nu släpps även elva separata landrapporter som mer på djupet analyserar utvecklingen i respektive länder. Alla rapporter är på engelska och går att ladda ner här.

Vilken ställning har biografen i förhållande till streamingtjänsterna? Hur går det för den inhemska filmen i förhållande till alla internationella premiärer? Vilken relevans har nationella och regionala filmfonder i relation till Netflix & C0? Är de nationella produktionsbolagen så nationella eller har de slukats av internationella jättar? Hur ser filmindustrin ut – är det fortfarande brist på kompetenser? Det är några av frågorna som rapporterna tar upp.

Här är landrapporterna:

Det finns även en bilaga med bakgrunder till hela rapportserien:

  • Appendix 1 Topics for the interviews
  • Appendix 2 Survey to filmagencies
  • Appendix 3 Status of Article 13´s transformation across Europe
  • Appendix 4 Presentation of the experts

Om Film i Väst Analysis
Film i Väst Analysis är en enhet inom Film i Väst, som leds av Tomas Eskilsson och Katarina Krave. Enheten arbetar med omvärldsanalys, affärsmodeller och strategisk utveckling inom hela den audiovisuella sektorn. Film i Väst Analysis publicerar rapporter och medverkar på seminarier som belyser utvecklingen på medellång sikt. Film i Väst har ett särskilt fokus på den offentliga filmfinansieringen, oavsett uttryck och format och som riktar sig mot biograffilmen.

Tidigare publicerade rapporter av Film i Väst Analysis: