På ett seminarium under filmfestivalen i Venedig presenterar i dag Tomas Eskilsson, ansvarig för Film i Väst Analysis, en unik paneuropeisk rapport där det framtida syftet och relevansen med offentlig film och audiovisuell politik och praktik diskuteras. Rapporten All that is solid melts into air, Public Film Funding at a Crossroads II, är en uppföljning på den omtalade och debatterade rapport som släpptes våren 2022.

– Digitaliseringen och globaliseringen har förändrat det audiovisuella ekosystemet. Det traditionella beställande och finansierande ”system”, som till avgörande del varit offentligt, har utmanats av mestadels nya globala aktörer och av tillväxten av olika incitament som produktionsrabatter. Filmens värld har genomgått ett paradigmskifte där bärande affärs-och verksamhetsidéer förändrats radikalt. Den existerande filmpolitiken riskerar att bli föråldrad vilket vi belyst i vår rapport, säger Tomas Eskilsson, ansvarig för Film i Väst Analysis.

Vad ska den offentliga filmpolitiken stödja?
Det finns i dag tre centrala delar i film- och audiovisuell politik:

  • att hantera och motverka marknadsbrister, exempelvis innehåll på det egna landets språk och med kulturell referens och signifikans för territoriet;
  • förmågan att och för inhemskt innehåll konkurrera och motverka i första hand amerikansk dominans;
  • kulturell diversitet

– Frågan är hur relevanta de är med dagens exempellösa tillväxt i innehållsproduktion. Vad ska en offentlig audiovisuell politik omfatta och stödja ekonomiskt, vilka format och uttryck? I Europa pågår en skarp diskussion om överproduktionen av biograffilm, som ses av en krympande biopublik. Är ”Less is more” lösningen för både arthouseorienterade och mer kommersiella distributörer och biografägare, säger Tomas Eskilsson.

Den stora majoriteten av Europas medborgare har tillgång till en större mängd film och dramaserier än någonsin tidigare i historien – ett utbud som man kan ta del av när, hur och var man vill. Vad betyder det för biografens roll och position politiskt och i sektorn som sådan?

Rapporten diskuterar också att det finns två komplett olika direkt eller indirekt finansierade offentliga system för finansiering av film och dramaserier. Man opererar med fundamentalt olika och ibland motverkande mål och principer. I Sverige med sitt mycket begränsade produktionsrabattssystem är frågan inte så stor, men i Europa är det ett alltmer inflammerat konfliktområde med starka krav på reglering.

Publiken måste sättas i fokus
Diskussionen om den framtida filmpolitiken ackompanjerades först av pandemin och nu av en krasslig ekonomi, Rysslands anfallskrig i Ukraina och en växande politisk och värdemässig polarisering. Faktorer som alla påverkar tänkande och analyser.

I rapporten understryker vi vikten av att komma ihåg filmpolitikens ursprung och sätta medborgaren och därmed publiken i fokus. Det är också väsentligt att ta fram en sammanhängande och enhetlig logik, flexibilitet och rörlighet samt faktiskt ha modet att våga prioritera, säger Tomas Eskilsson.

I fjol släpptes den första rapporten, Public Film Funding at a Crossroads. som fått otroligt stor spridning och uppmärksamhet i den europeiska filmvärlden. Den nya rapporten All that is solid melts into air baseras på djupintervjuer med nyckelpersoner inom Europas film- och audiovisuella sektor, fokusgrupper i Östeuropa, Tyskland, Frankrike, Skandinavien och Storbritannien samt ett antal närstudier av olika länder, reflektioner från sakkunniga och en omfattande enkät som besvarats av nationella filminstitut och regionala filmfonder.

Totalt i de båda rapporterna har över 1000 personer i Europas film och audiovisuella sektor intervjuats. Rapporterna har gjorts i samarbete med Cine Regio, de europeiska regionala filmfondernas gemensamma organisation.

Den tredje och avslutande rapporten kommer att publiceras hösten 2024 och reflektera svaren på de frågor som de båda rapporterna har ställt. Här kommer och framtida möjliga strategier att beskrivas. Där föreslås en ny omformulerad plattform för Europas film och audiovisuella politik och praktik.

Om Film i Väst Analysis
Film i Väst Analysis är en enhet inom Film i Väst, som leds av Tomas Eskilsson och Katarina Krave. Enheten arbetar med omvärldsanalys, affärsmodeller och strategisk utveckling inom hela den audiovisuella sektorn. Film i Väst Analysis publicerar rapporter och medverkar på seminarier som belyser utvecklingen på medellång sikt. Film i Väst har ett särskilt fokus på den offentliga filmfinansieringen, oavsett uttryck och format och som riktar sig mot biograffilmen.

Tidigare publicerade rapporter av Film i Väst Analysis:

All that is solid melts into air

Här kan du ladda ner boken

Klicka på bokens omslag, vill du ladda ner den eller skriva ut den, klicka på …