I morgon, fredag 11 mars, presenterar Film i Väst Analysis en unik europeisk studie över den offentliga filmfinansieringen i Europa, Public Film Funding at a Crossroads. Studien presenteras vid European Co-production Forum i Bryssel och den streamas live.

– Under de senaste åren har vi sett en enorm tillväxt av både kapital och produktion inom hela den audiovisuella sektorn. Det är globala, amerikanskägda bolag som ligger bakom en växande del av den nationella eller lokala produktionen av film och dramaserier i stora delar av Europa. Därför måste alla offentliga filmfinansiärer fundera över både sitt erbjudande och sin argumentation för att vara fortsatt relevanta, säger Tomas Eskilsson, Head of Film i Väst Analysis och huvudförfattare till studien.

Här kan du ladda ner rapporten.

En slutsats som dras är att offentliga finansiärer måste arbeta på ett smartare sätt mot privata investerare och strömningstjänster. En annan knäckfråga är biografens ställning; vilka filmer ska ha biopremär – och vilka måste hitta andra plattformar? Studien pekar också på att frågor om inkludering och mångfald är viktiga samt att filmvärldens byråkrati måste skäras ner och att beslutsfattandet gå snabbare.

– Vi ser tydligt en utveckling där många aktörer går över från den ”gamla världens” många finansieringskällor och biolansering till den ”nya världen”, som drivs av strömningstjänster som fullfinansierar sina projekt och visar dem direkt för sin prenumererande publik, säger Tomas Eskilsson.

Public Film Funding at a Crossroads baseras på fler än 700 intervjuer med nyckelpersoner inom hela Europas film- och audiovisuella sektor som alla fått reflektera över sina egna roller och hur den offentliga filmfinansieringen ser ut fram till 2030.

Utöver den 190-sidiga boken publiceras separat även särskilda landrapporter från tio europeiska regioner. Parallellt släpps också den brittiske analytikern och journalisten Michel Gubbins rapport Streaming Giants and Public Film Funding.

Avsikten är att Public Film Funding at a Crossroads ska uppdateras i takt med nya händelser. Film i Väst Analytics ska också inleda arbetet på en rapport som skildrar hur den stora omvälvning filmbranschen går igenom också påverkar de nationella och regionala filminstituten och fonderna.

Film i Väst Analysis är en del av Film i Väst som specialiserat sig på omvärldsbevakning, branschanalys och strategisk utveckling inom film och den audiovisuella sektorn.

Fakta:

  • Här kan du följa eventet i livestreaming från Bryssel, 11 mars klockan 11:00-13:00.
  • I Göteborg ordnas ett seminarium för den nordiska filmbranschen den 6 april.

Kontakt:
Ulrika Grönérus, Kommunikationschef, Film i Väst, 0708-64 37 36

Bild Tomas Eskilsson: Ola Kjelbye