Film i Väst förstärker nu sin organisation med tre personer – två nya rekryteringar som ska ingå i produktionsgruppen, en Senior Executive Co-productions och en talangansvarig, samt en ny avtalshandläggare. Ytterligare en person kommer inom kort att anställas till produktionsgruppen.

– Efter en gedigen rekryteringsprocess har vi nu hittat tre personer vi känner oss mycket nöjda med. Jag är säker på att de med sina kunskaper och erfarenheter kommer att bidra till att utveckla verksamheten och se till att vi tar ytterligare steg som en av Europas viktigaste samproducent och finansiär av film och tv, säger Mikael Fellenius, vd på Film i Väst.

Caroline Ljungberg anställs som Senior Executive Co-Productions i produktionsgruppen på Film i Väst. Hon har lång erfarenhet inom filmdistribution, närmast kommer hon från en tjänst som marknadsansvarig på SF Studios, och har även tidigare arbetat som marknadschef på Scanbox Entertainment. Caroline tillträder sin tjänst 13 mars.

Jenny Luukkonen är ny talangansvarig efter Ami Ekström som gått vidare till Filminstitutet som kortfilmskonsulent. Jenny är kulturproducent och kommer närmast från Kultur i Väst där hon bland annat arbetat med talangsatsningarna FilmCloud och Frame Filmfestival. Jenny tillträder 13 februari på 20 procent och fulltid från 6 maj.

Frida Strandberg är ny avtalshandläggare till den avtalsgrupp som bereder och förhandlar samproduktionsavtal och andra avtal på Film i Väst. Frida är nyutexaminerad från Juristprogrammet på Handelshögskolan i Göteborg. Frida tillträder 14 februari.