Under filmfestivalen i Cannes arrangerar de svenska filmregionerna ett seminarium kring hållbarhet med internationellt paneldeltagande, “Sustainability the Swedish Way”. Från Film i Väst deltar Tyler Reid, ansvarig för regional utveckling av infrastruktur, och Nina Sekund, som ansvarar för hållbarhetsfrågor.

I panelen ingår bland andra den kanadensiske producenten Sean Ryerson, som producerat dramaserier som Treadstone, Covert Affairs och Reacher. Han har under manga år arbetat med hållbar produktion. Med sig har han producenten Lydia Dean Pilcher, manusförfattare, regissör och producent från New York. Hon är en av grundarna av GreenProductionGuide.com och PGA Green, som företräder 8 000 producenter i Nordamerika. Julia Tordai och Zsofia Szmeredy är grundare av Greeneyes Production, en konsultfirma som hjälper produktionsbolagen under filmens hela livscykel.  Från Sverige deltar Ronny Fritsche, som tidigare arbetat med hållbar filmproduktion på Film I Väst. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg närvarar under seminariet.

De svenska filmregionerna, Film i Väst, Film i Skåne, Film på Gotland, Filmpool Nord och Film i Stockholm, har sedan en tid arbetat med hållbar filmproduktion. Hållbar ur flera aspekter: ekologisk, social och ekonomisk. Vid en internationell jämförelse ligger regionerna långt fram.

Bland annat har Film i Väst tillsammans med Greentime tagit fram ett särskilt verktyg, Hållbar film, som ska underlätta för produktionsbolagen att beräkna och förebygga den påverkan som en inspelning har. Hållbar film utgår från De globala målen och täcker sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Det stora öppna området ”hållbarhet” har brutits ner till tydliga konkreta frågor för att göra det så enkelt och tydligt som möjligt för dig som filmskapare.