Nu lanserar Film i Väst den uppdaterade versionen av www.filmservice.se, den speciella tjänst som den svenska och internationella filmbranschen kan söka i för att hitta professionella filmarbetare, leverantörer och statister i Västra Götaland.

– Genom www.filmservice.se gör vi det lättare för producenter, lineproducers och produktionsledare att hitta rätt kompetens bland de västsvenska filmarbetarna, men också få tillgång till de särskilda avtal som slutits med leverantörer av tjänster och produkter i regionen. En nyhet är det så kallade Gröna registret, där arbetslösa unga mellan 18 och 30 år snabbt kan få erbjudanden om jobb med kort varsel, säger Susanne Lundberg, produktionsrådgivare på Film i Väst.

www.filmservice.se består av fyra olika register, där producenter, lineproducers och produktionsledare snabbt hittar rätt kompetens, leverantörer och utrustning:

  • Filmarbetarregister med fler än 300 professionella filmarbetare inom film, TV och annan rörlig bild, som är folkbokförda i Västra Götaland. Tjänsten är till för branschen och lösenordsskyddad. Här kan filmarbetarna också få tips om utbildningar, kommande produktioner och branschnyheter.
  • Leverantörsregister med ett hundratal leverantörer av varor och tjänster, från kamera och ljus till hotell och catering.
  • Statistregister med fler än 1 200 statister i olika kategorier. Tjänsten är till för branschanvändare och lösenord krävs, men privatpersoner folkbokförda i regionen kan själva lägga upp sig för att få statistroller.
  • Gröna registret är ett nytt register för unga, arbetslösa som är ”gröna” i branschen men vill få in en fot – exempelvis genom snabbt uppkomna arbetstillfällen under en produktion. Tjänsten är till för branschen och lösenord krävs.

– Min roll som produktionsrådgivare är att hjälpa svenska och internationella producenter som vill spela in film eller postproducera i Västra Götaland. Det är en omfattande verksamhet, 2016 var det fler än 400 inspelningsdagar i regionen, vilket motsvarar cirka 12 000 arbetsdagar. Jag har själv arbetat många år inom filmbranschen, så jag känner till vilka behov branschen har, säger Susanne Lundberg.

För mer information: Susanne Lundberg, 0707-73 16 99 eller susanne.lundberg@filmivast.se