Film i Väst stärker sin position internationellt genom att inrätta Film i Väst Film Commission under ledning av nye filmkommissionären Fredrik Zander.

Västra Götaland är i dag Nordens ledande filmregion med en lång rad internationellt framgångsrika inspelningar och postproduktioner.

– En filmkommissionär i regionen kan bidra till fler internationella produktioner i Västra Götaland för inspelning och postproduktion. Film i Väst vill bidra till att förstärka den infrastruktur som behövs i regionen. Det är nödvändigt när vi får både regional och nationell produktionsrabatt parallellt med en kraftig ökning av film och tv-drama, säger Mikael Fellenius, vd för Film i Väst.

Fredrik Zander kommer närmast från Chimney, där han har byggt upp verksamheterna i Los Angeles och New York. Han har 20 års erfarenhet från internationell filmbransch, framför allt som producent på ett antal postproduktionsbolag. Han har också samproducerat en rad internationella produktioner tillsammans med Film i Väst, bland andra Jim Jarmuschs The Dead Don’t Die, John Currans Chappaquiddick och David Leitchs Atomic Blonde.

– Jag ser stora möjligheter för både Film i Väst och Västra Götalandsregionen att utveckla sina internationella kontakter. I mitt uppdrag ligger att marknadsföra regionen på internationella festivaler, närmast i Toronto, men också att vara rådgivare för regionens film- och postproduktionsbolag i deras internationella kontakter Jag hoppas kunna ta med mig mina erfarenheter från USA in i Film i Västs organisation, säger Fredrik Zander.