Vid ett webbinarium hos Film i Väst i dag presenterades två nya satsningar på talang och nya berättelser. Jenny Luukkonen, ansvarig för talang hos Film i Väst, om satsningarna:

– Syftet är att attrahera andra kreatörer än de som i vanliga fall söker sig till oss, som kanske inte ser sig själva som filmskapare eller tänker att de hör hemma i filmbranschen. Detta blir ett sätt för oss som offentlig finansiär att aktivt söka oss utanför de traditionella arenorna, både när det kommer till att hitta talanger och publik.

Satsning korta format
Satsningen på korta format riktar sig till kreatörer som gör korta videor, serier eller sketcher för en publik bortom festivaler och tv-kanaler. Det kan vara webb-serier eller annan form av rörligt berättande, inte nödvändigtvis kortfilm i den traditionella bemärkelsen. Här behöver man inte ha tidigare erfarenhet från filmbranschen, dock behöver det finnas ett bolag som producerar filmen. Film i Väst kommer att samproducera tre talangprojekt inriktade mot korta format under 2021 med en insats om minst 100 000.

Satsning utveckling av långfilm för debutanter
Den andra satsningen handlar om utveckling av långfilmsprojekt för debutanter. Här letar Film i Väst efter skrivande regissörer, manusförfattare eller en kombination av regissör och författare som kan anses vara nya för oss eller filmbranschen i stort. Utvecklingen ska ske i samarbete med ett etablerat produktionsbolag.

Film i Väst vill ge branschen chansen att ta sig an ny talang som har möjlighet att komplettera de perspektiv och berättelser som vi annars inte får ta del av inom svensk film. Här kommer vi att välja ut tre projekt där vi går in med en utvecklingsinsats om 200 000 per projekt, säger Jenny Luukkonen.

Talangsatsningen finansieras delvis av stöd från Svenska Filminstitutets initiativ Talent to Watch som syftar till att få in nya röster till den svenska filmbranschen. Från mitten av juni kommer det att finnas information om sökförfarandet på Film i Västs hemsida, www.filmvast.se