Kulturdepartementet meddelade vid en presskonferens nu på morgonen att ett produktionsincitament för att stärka den svenska filmnäringen och kringliggande industrier kommer att införas, ett beslut som Film i Väst välkomnar.

Film i Västs vd Mikael Fellenius är en av dem som länge engagerat sig i frågan om att införa produktionsincitament i Sverige och han välkomnar beslutet:

– Dagens besked från kulturminister Amanda Lind om produktionsincitament är mycket glädjande. Det innebär att Sverige får ett efterlängtat finansieringssystem som kommer att gynna hela den svenska filmnäringen. Nu får Sverige äntligen likvärdiga konkurrensvillkor som övriga Europa. 100 miljoner kronor permanent från nästa budgetår är en bra start för uppbyggnad av ett fullt utbyggt system.

Politiker och tjänstepersoner på regional och nationell nivå har engagerat sig och kämpat för den här frågan och många samtal och utredningar ligger bakom beslutet. Dit hör Tillväxtverkets rapport ”Fler filminspelningar till Sverige” som rekommenderar produktionsincitament för att stärka den svenska filmindustrin.

Västra Götalandsregionen och Film i Väst har dessutom visat goda resultat med regionala produktionsincitament.  Med det har regionen även skaffat sig kunskap och erfarenhet i hantering och utformning av regelverk som blir till stor hjälp vid implementeringen av ett nationellt produktionsincitament.