Film i Väst stod värd för det europeiska nätverket för regionala filmfonder Cine-Regio, som i veckan hade sitt årliga möte. Ett 30-tal medlemmar kom till Göteborg för det årliga mötet som framför allt handlade om de regionala filmfondernas relevans och framtid som offentliga finansiärer av film och dramaserier.

De regionala filmfonderna spelar stor roll för produktionen av framför allt film, men också dramaserier. Tillsammans finansierar fonderna film och dramaserier för ungefär 250 miljoner Euro per år. Som exempel var 55 av de filmer som tävlade på filmfestivalen i Cannes delfinansierade regionalt.

Cine-Regio är ett nätverk av europeiska regionala filmfonder och består av 51 regionala filmfonder från tolv medlemsländer i EU samt Norge, Schweiz och Storbritannien. Film i Väst är sedan 2021 värdland för organisationen och Tomas Eskilsson, Head of Analysis på Film i Väst, är ordförande.

Bild: Sigrid Bersmann