Mot bakgrund av de kommentarer som Zentropas grundare Peter Aalbaek Jensen uttalat i media angående anklagelserna om sextrakasserier och den kritik Film i Väst riktat mot honom träffades på tisdagskvällen ledningen för Zentropa och Film i Väst för ett samtal.

Zentropa accepterar att Peter Aalbaek Jensen inte kan ha funktionen som exekutiv producent i nya samproduktioner med Film i Väst. Dessutom är Film i Väst och Zentropa eniga om en gemensam värdegrund som bygger på nolltolerans mot alla former av trakasserier.

Film i Väst och Zentropa har under nära 25 år haft ett mycket framgångsrikt samarbete, såväl konstnärligt som publikt. Ett samarbete som både lyft fram Zentropa som en av Europas mest intressanta produktionsbolag men också satt Film i Väst, Västra Götaland och Trollhättan på den internationella filmkartan.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och fokuserar framåt genom att utveckla och samproducera nya filmer och tv-drama med hög konstnärlig kvalitet och publik framgång.

Mikael Fellenius, VD Film i Väst

Anders Kjaerhauge, Koncernchef och VD Zentropa Danmark

För mer information, kontakta:
Ulrika Grönérus, kommunikationsansvarig Film i Väst
ulrika.gronerus@filmivast.se 0708-643736