I somras lanserade Film i Väst sin senaste satsning på ny talang, Talent to Watch, där totalt sex kreatörer kommer få pengar för utveckling och produktion av sina filmprojekt. Nu ska två olika referensgrupper läsa igenom ansökningarna och ge sin syn på vilka projekt som är de mest intressanta. Arbetet ska vara klart före jul.

– Talent to Watch är en helt ny typ av satsning som vi kommer fortsätta att utveckla under de kommande två åren. Att arbeta med referensgrupper som stöd i urvalet är också en ny metod för Film i Väst och som vi kommer utvärdera inför nästa utlysning, säger Jenny Luukkonen, ansvarig för talang, korta format och dokumentär på Film i Väst.

   

Ena delen av satsningen riktar sig mot debutanter inom lång spelfilm, där tre projekt kommer få 200 000 kr vardera i utveckling. Av 13 projekt som sökt ska minst fem projekt nomineras för urval av en extern referensgrupp, som i år består av producenten Malin Hüber, regissören och manusförfattaren Ivica Zubak samt Andreas Degerhammar, tidigare distributionschef på TriArt och numera kommunikationschef på Göteborg Film Festival. Kraven på de som söker har bland annat varit att de söker tillsammans med en producent på ett etablerat produktionsbolag.

– Här har vi valt att dels försöka få med oss bolagen i utvecklingen av projekten, något som förhoppningsvis kan öka genomförbarheten i slutändan, liksom ta hjälp av tre personer från olika delar av filmbranschen som med sina synvinklar kan komplettera våra egna, säger Jenny Luukkonen.

Den andra delen av Talent to Watch riktar sig mot kreatörer som vill göra kortfilm och korta serier för digital distribution. Totalt 19 projekt kom in och tre av dessa får 100 000 kr för produktion, utan krav på ytterligare finansiärer.

– Vi har velat underlätta för kreativa personer som gör mycket film, men kanske inte har så stor vana att skriva ansökningar. Då är det skönt att slippa våra vanliga krav på ytterligare finansiärer och kan komma snabbare till att få genomföra projektet.

Till sin hjälp har Film i Väst en referensgrupp bestående av fem personer mellan 17 och 25 år från olika delar av regionen, som kan ge ett ungt perspektiv på projekten och dess teman och distributionsplaner.

– Filmbranschen måste bli bättre på att förstå ungas konsumtionsmönster när det kommer till film och rörlig bild, och även vad de egentligen tycker är intressant och originellt. Denna del av satsningen fokuserar även på digital distribution, och då är det värdefullt att få deras input på vilka kanaler som kan funka bäst för respektive projekt.

Referensgrupperna kommer ses under november för att diskutera och ge sina rekommendationer till Film i Väst, som sedan gör det slutgiltiga urvalet i början av december. Beslut tas av Film i Västs Jenny Luukkonen, ansvarig för talang, Theo Wanderydz, manusförfattare och trainee samt Kristina Börjeson, produktionschef.

Huvudbild: Felicia Fortes