En uppdaterad version av ”The Pandemic and Cinema” är nu ute. I den undersöker Film i Västs strategichef Tomas Eskilsson hur pandemin Covid19/Corona påverkar den globala film- och tv-dramaindustrin. Den första versionen släpptes i juni 2020. Rapporten kan du läsa här. 

Rapporten används också i en lång rad föreläsningar och branschsamtal som Tomas Eskilsson deltar i under hösten. Bland dem för EFARN (European Film Agencies Research Network) och European Audiovisual Laboratory, måndag 19 oktober och Cine-Regio den 17 november.

Han medverkar även preliminärt på Norrköpings filmnäringsdag den 27 november och för den belgiska filmbranschen 21/1.

Tomas Eskilsson kommer också att ha ett antal korta ”spaningar”, direktsända från Film i Väst. Ett tidigare sådant samtal hölls i maj och det kan du se här.