Det senaste dygnet har jag blivit kontaktad av många upprörda producenter och filmarbetare i Göteborg. Nyheten har nått dem om att Göteborgs stads kulturförvaltning och kulturnämnd drar tillbaka 4,5 miljoner i anslag till Film i Väst 2019.

Alla jag pratat med har varit eniga om att beslutet innebär att Göteborg därmed abdikerar som filmstad. För det är det beslutet faktiskt innebär.

Det beklagar Film i Väst. För Göteborg behövs om vi ska vara en framgångsrik filmregion där vi gemensamt tar ansvar, samfinansierar och mobiliserar kraft i en alltmer konkurrensutsatt bransch där även regionerna i Sverige sinsemellan konkurrerar.

Film i Väst har under snart 30 år byggt upp en väl fungerande filmindustri i Västsverige och har ett mycket starkt varumärke nationellt och internationellt. På festivalsidan är vi oslagbara i ett nordiskt perspektiv, med både Oscarsnomineringar och Cannesvinster. På svensk bio dominerar våra samproduktioner. Antalet inspelningar ökar, framför allt på tv-dramasidan. I år har vi haft 18 inspelningar i regionen.

För två år sedan låg två tredjedelar av alla inspelningsdagar i Göteborg (414 av 602). 70 procent av den totala omsättningen (spend) låg i Göteborg (145 miljoner av 211). I år är proportionerna i ungefär samma storleksordning.

Detta vet kulturnämnden och kulturförvaltningen i Göteborg mycket väl. Film i Väst rapporterar löpande till våra ägare och finansiärer, även Göteborg. Det finns hur mycket fakta som helst, och allt är offentliga handlingar.

Det finns en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen, Trollhättan och Göteborg om hur vi ska fortsätta bygga upp Nordens ledande filmregion. Det avtalet har nu Göteborg ensidigt upphävt – och det utan att samtala med de övriga parterna.

Film i Väst har ett regionalt uppdrag och vi arbetar hårt för att locka hit svenska och internationella produktioner. Vi för diskussioner med producenterna om när och var inspelningarna ska ske. Trollhättan och Vänersborg har en lång rad attraktiva inspelningsplatser. I Göteborg har Cannesvinnaren The Square och den oerhört populära tv-serien Vår tid är nu spelats. För att nämna några exempel.

Jag tror att Göteborgs stad underskattar de signaler som man sänder till produktionsbolag, postproduktionsbolag och inte minst alla filmarbetare. Hur ska de tolka att Göteborg nu inte längre vill vara med och locka hit Hollywoodstjärnor, stora regissörer och framgångsrika filmer och tv-draman?

Mikael Fellenius, vd Film i Väst