För att den svenska film- och tv-branschen på allvar ska kunna delta i den nödvändiga hållbarhetsomställning vi alla står inför krävs gemensamma kunskaper, mål och metoder. Därför har Kulturakademin i samarbete med Film i Väst och med stöd från Film i Skåne, Film på Gotland, Film Stockholm och Filmpool Nord initierat en digital kurs i Hållbar film-/tv-produktion.

Syftet med webbaserade kursen är att möjliggöra de första enade stegen framåt. Målet är att du som arbetar i branschen ska få inspiration och kunskap samt praktiska verktyg som du kan använda dig av i ditt yrkesutövande. Du kommer få möjlighet att reflektera kring din egen roll och det ansvar som följer med den, samt vad du behöver kunna och vilka du behöver samarbeta med för att göra verklig skillnad.

Ronny Fritsche, själv producent och hållbarhetsexpert inom film och tv, leder dig genom kursens fem delar. Du får:

  • introduktion till varför hållbarhetsarbete är något vi alla kommer behöva engagera oss i,
  • fördjupning i vad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet kan betyda i just kontexten film- och tv-produktion,
  • konkreta verktyg och tillvägagångssätt för att komma igång – och vidare – med hållbarhetsarbetet.

Varmt välkommen att kontakta Nomi Szpiro Eriksen: nomi@kulturakademin.com

Här kan du läsa mer: Hållbar film/tv-produktion – Kulturakademin

Bild: Josef Götherskjöld