Under filmfestivalen i Cannes presenterades den tionde Nostradamus-rapporten, Everything Changing All At Once. Rapporten presenteras av Göteborg Film Festival med Film i Väst som huvudpartner. Nu finns den för nedladdning.

Everything Changing All At Once kretsar kring nya produktionsteknologier som genereras av AI påskyndar den omstrukturering som sker inom den traditionella film- och tv-industrin. Med en krympande marknad och en recession som påverkar hela industrin, kommer nya affärs- och finansieringsmodeller för produktion och distribution att växa fram och tillämpas i en snabb takt. Rapporten tar också upp frågan om den återverkan som annonsfinansierat innehåll får. Vidare undersöker den de utmaningar som industrin står inför när det gäller att nå och angå den unga publiken.

Nostradamus-projektet, undersöker, förutspår och analyserar den audiovisuella sektorns framtid på kort sikt. Initiativet kommer från Göteborg Film Festival , som också driver projektet, med Film i Väst som huvudpartner och med stöd från Nordisk Film & TV Fond, Västra Götalandsregionen och Kulturakademin. Johanna Koljonen, mediaanalytiker och journalist, är en av de drivande i arbetet.