Open Book

Klicka på bilden ovan för att läsa rapporten. Klicka på de tre punkterna för att ladda ner som pdf eller skriva ut. 

I fjol släpptes den omfattande studien Public Film Funding at a Crossroads författad av Film i Väst Analysis under ledning av Tomas Eskilsson. Studien har sedan dess diskuterats av europeiska producenter, distributörer, biografägare, nationella filminstitut, regionala filmfonder, universitet, forskare och andra intressenter.

Under filmfestivalen i Cannes släpptes en provisorisk längre sammanfattning (se till höger) av den kommande, omfattande studien. Här presenterades huvuddragen i den kommande studien, som presenteras under filmfestivalen i Venedig i början av september.

Den nya studien heter Public Film Funding at a Crossroads II och syftar till att fördjupa diskussionen om det framtida syftet med och målsättningen med den offentligfinansierade film- och audiovisuella politiken. Rapport II hänger samman med Public Film Funding at a Crossroads men ska inte ses som en uppföljare; tvärtom bör den läsas som bakgrund.

Den baseras på djupintervjuer med nyckelpersoner inom Europas film- och audiovisuella sektor; fokusgrupper i Östeuropa, Tyskland, Frankrike, Skandinavien och Storbritannien; ett antal närstudier av olika länder; reflektioner från sakkunniga i olika länder i Europa; och en omfattande enkät som besvarats av nationella ’filminstitut’ och regionala filmfonder.

Studien genomförs i samarbete med Cine Regio, som organiserar de europeiska regionala filmfonderna. Den presenteras under filmfestivalen i Venedig under Venice Production Brigde och kommer att lanseras och diskuteras på ett flertal event runt om i Europa under hösten.

I denna provisoriska sammanfattning  presenteras tankarna mer ingående. Rapporten är på engelska.