Som ett sätt att skapa fler möjligheter för kreatörer att ta steget in i filmbranschen kommer Film i Väst återigen öppna upp för ansökan inom ramen för satsningen Talent to Watch. 2022 kan du söka för utveckling av både korta format och långfilm.

– Jag är väldigt glad att vi kan göra en ny omgång med långfilmsutvecklingar för att få fram nya typer av berättelser! Urvalet 2021 var väldigt starkt, så jag hoppas på minst lika bra projekt även i år. Nytt för 2022 är att man även kan söka utveckling för korta projekt, där syftet är att höja kvalitén på projektet för att underlätta vidare finansiering, säger Jenny Luukkonen, ansvarig för talang, korta format samt dokumentärfilm på Film i Väst.

Film i Västs satsning inom Talent to Watch vänder sig till semiprofessionella och professionella kreatörer som ännu inte etablerat sig i den svenska filmbranschen. Satsningen löper 2021–2023 och är en del av en nationell satsning initierad av Svenska Filminstitutet. I Västra Götaland genomför även FilmCloud och KulturUngdom särskilda satsningar under denna period som riktar sig till unga filmare och semiprofessionella. Målet med Talent to Watch är att se till att den svenska filmbranschen har en större bredd av kreatörer, projekt och berättelser i framtiden.

Läs mer här