Film i Väst har infört ett nytt onlinesystem för ansökningar om samproduktion. Initialt gäller detta långfilm, lång dokumentärfilm och tv-drama. Senare ska  även kortfilm och dokumentärfilm under en timma kommer att ingå i det nya ansökningssystemet (se under kortfilm).

Producenter som vill ansöka om samproduktion med Film i Väst ska nu gå genom den nya portalen https://portalen.filmivast.se Mycket av den fortsatta kommunikationen med oss kring projekten kommer att gå via systemet.

Varje produktionsbolag skapar med första ansökan ett företagskonto i ansökningsportalen med bolagets organisationsnummer. Företaget kan sedan ha flera användare (producenter) kopplade till detta konto.

Projekten hanteras administrativt tillsammans med Film i Väst på detta sätt från ansökning till levererade DVD:er.

För frågor, kontakta: