Aldrig förr har vi sett så mycket film och tv-drama, vår mest konsumerade kulturform. Och aldrig förr har det producerats så mycket innehåll globalt. Sverige riskerar att hamna i bakvattnet på en expanderande, högkompetent och internationell industri. Därför krävs gemensamma krafttag från bransch och offentlig sektor med riktade utbildningar, investeringar och kampanjer.

Det är slutsatser som dras i den första genomgripande studien av den svenska filmindustrin, Production Infrastructure and Capacity Audit (PICA), genomförd av den brittiska konsultfirman Olsberg SPI på uppdrag av Film i Väst. (Klicka på bilden till vänster för att komma åt studien.)

Rörlig media kombinerar mer än någon annan kultur med näringsliv, offentliga medel med privat (ibland utländskt) kapital. Det är en miljardindustri som skapar arbetstillfällen och nationella och regionala kringeffekter som ökat skatteunderlag eller merförsäljning för leverantörer. Internationella festivalframgångar eller publiksuccéer sätter också Sverige på världskartan.

Det är framför allt inom tv-drama som den stora tillväxten sker. Tillgängligheten har snabbt ökat genom VoD-tjänster (CMore, Viaplay, Netflix och HBO Nordic, SVTPlay).

Produktionen av rörlig bild är en stark tillväxtmotor och nästan överallt sätter stater och regioner in offentliga stödåtgärder som produktionsrabatter.

Det är därför djupt olyckligt att Sverige ännu inte har nationella produktionsrabatter, en fråga som Film i Väst varit drivande i. Här är Västra Götalandsregionen ett föredöme med sin regionala produktionsrabatt.

Produktion av rörlig media sysselsätter många inom ofta tekniskt avancerade, högkompetenta, rörliga och välbetalda jobb.

Frågan är: kommer den svenska filmfabriken att ta del av denna tillväxtpotential? PICA-studien visar att det finns stora brister som måste åtgärdas:

  • Det finns klara kapacitetsproblem, särskilt när det gäller utbildad arbetskraft. Det gäller både bredden, filmarbetare, och mer kreativa funktioner på A-nivå. Den högkompetenta arbetskraften är också i hög grad koncentrerad till ett begränsat antal leverantörer eller till och med individer. PICA understryker att kapacitet och tillväxt måste vara i samklang.
  • Uteblivna nationella produktionsincitament innebär att fler svenska projekt flyttas till länder med förmånligare villkor, men också att färre internationella projekt söker sig till Sverige. Det blir allt tuffare för producenter att komma igång med sina projekt när finansiering och ”greenlightning”-processen inte naturligt sammanfaller med tillgänglig personal och utrustning.
  • Det råder en skriande brist på produktionsledning (linjeproducenter och assisterande regissörer), inom kreativa team och delar av postproduktionen. Avsaknaden av fullskaliga produktionsservicebolag som tar hand om hela inspelningar är ett hinder. Vidare krävs det fler studior och green screen.
  • På nationell nivå krävs en utbildning för filmkreatörer som både vänder sig till en bred publik och har en hög konstnärlig nivå – det gäller manus, regi och kreativa producenter. På regional nivå måste bredare filmarbetarutbildningar stärkas.
  • Vi som arbetare med rörlig media måste tydligare visa att vi är verksamma i en framtidsbransch med stora karriärmöjligheter, inte bara för kommande filmarbetare. Det gäller också människor med motsvarande kompetenser inom andra områden som spel, teknik, mode etc.
  • Vi kan också bidra till ytterligare kartläggningar av branschen, men också skapa nationella databaser motsvarande de som vi på Film i Väst har gjort med filmservice.se. Där hittar branschen register över leverantörer, skådespelare, statister, ett särskilt Grönt register som vänder sig till arbetslösa som snabbt kan få tillfälliga jobb, men också ett uthyrningsregister för locations, bilar, rekvisita eller djur.

Vi har vid två tillfällen, i Göteborg och Stockholm, tillsammans med samarbetspartners presenterat PICA-studien för bransch, politiker och verksamma inom kultur- och näringsliv. Presentationen finns tillgänglig i en sammanfattning här och senare i höst kommer en utförlig rapport.

Studien är det första steget, och vi är redo att tillsammans med andra aktörer fortsätta kartläggningar, samtal och träffar för att stärka den svenska filmindustrin. Är ni med?

Mikael Fellenius

vd Film i Väst

Bakom PICA, Production Infrastructure and Capacity Audit Sweden står Film i Väst tillsammans med Film&TV-Producenterna, Teaterförbundet för scen och film, Filmpool Nord, Film i Skåne, Film Capital Stockholm och Svenska Filminstitutet.

På bilden: Jonathan Olsberg, Mikael Fellenius, Leon Forde.