Inför det filmpolitiska toppmötet i Göteborg 25 januari:

För fem år sedan ändrades vår konsumtion av film och tv-drama i grunden. Då slog Netflix, HBO och ViaPlay igenom och gjorde tittaren till kung över sin egen tablå och tittartid. Globalt investerar bara Netflix 15 miljarder dollar på film och tv-drama i år. Och mer är på gång.

Disney/Fox vill gå om Netflix och bli störst i världen. Amerikanska mediejättar dominerar, men kinesiska intressen är på mycket stark frammarsch.

Därför är det avgörande att vi får en bred diskussion om svensk film och tv-drama. Den pågående utredningen om SVTs uppdrag och public services roll är en bra utgångspunkt. Här vill Film i Väst, som en av Nordens ledande investerare och samproducent av film och tv-drama, bidra.

Det mest grundläggande är att bevara och befästa public service oberoende och att det hålls armslängds avstånd mellan politiken och själva innehållet i programutbudet.

Svensk films ställning är relativt svag. På bio är marknadsandelen låg om vi jämför med Norden. Bara enstaka filmer blir verkliga publiksuccéer. Med lägre lönelägen utomlands och med lockande skatterabatter vänder sig allt fler produktioner utomlands för inspelning.

SVT är en av de centrala finansiärerna av film och tv-drama men också en garant för att det produceras svenskspråkigt drama och film av hög kvalitet. SVT måste få ett fortsatt ansvar film och tv-drama.

Ett stort problem är att utredningen inte föreslår några ambitionshöjningar på detta område. SVT måste få ökade resurser för produktion av svenskt tv-drama.

Ur ett lokalt, regionalt och demokratiskt perspektiv ska public service spegla hela landet. För några år sedan fanns det en dramaansvarig i Göteborg (och Malmö). Det gör det inte längre. Utan Film i Västs investeringar hade inte publiksuccéer som Vår tid är nu eller Springfloden kunnat spelas in i Västra Götaland.

Därför måste centraliseringen och beslutsmakten till Stockholm brytas. Ge SVT i uppdrag att se till att tv-drama och högkvalitativa program för barn och unga kontinuerligt produceras ute i landet.  

Här har vi regional aktörer en viktig roll. Film i Väst investerar årligen knappt 70 miljoner i långfilm och 25 miljoner i svenskt tv-drama. Med fler SVT-produktioner ute i landet utvecklar vi kompetensen och sysselsättning i en expanderande bransch. Men den största effekten kan bli att även dagens barn och unga inser att svensk film och tv-drama är värda att titta på.

Tomas Eskilsson, strategichef för Film i Väst