15 inspelade långfilmer och tv-draman samt två animerade filmer. Trots pandemin gick den västsvenska filmindustrin för högvarv under 2020. Dessutom firade flera samproduktioner framgångar i Cannes, Berlin och på European Film Awards.

– Vi ska vara stolta över att vi som en av få regioner i världen lyckats hålla produktionen igång under säkra former. Samtidigt har vi lagt grunden till nya tittarupplevelser och festivalbidrag, säger Mikael Fellenius, vd för Film i Väst.

Film i Väst, som ägs av Västra Götalandsregionen, har nyligen haft bolagsstämma och kunnat summera film- och tv-dramaåret 2020. Här kan du läsa mer: Västsvensk film & tv-drama 2020.

2020 investerade Film i Väst 94 miljoner kronor i samproduktion av film och tv-drama. Samtidigt kräver Film i Väst av produktionsbolagen att de spenderar minst den summan på inköp av varor och tjänster i Västra Götalandsregionen. Den sammanlagda ”spenden” blev under 2020 över två gånger insatsen, 210 miljoner.

15 långfilmer och tv-draman ligger nästan i paritet med de två föregående åren. Men pandemin har också krävt extra ekonomiska insatser av Film i Väst, och framför allt av produktionsbolagen för att kunna säkerställa säkra inspelningar.

Genom extrainsatserna har stora projekt som Hannes Holms Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Erik Poppes Utvandrarna och Lisa James Larssons En Kunglig Affär – berättelsen om Kurt Haijby lagt stora delar av inspelningarna i Västra Götaland i stället för utomlands.

I 19 kommuner i Västra Götaland skedde det inspelning av långfilm och tv-draman under sammanlagt 448 dagar. Dessutom gjordes efterarbeten, postproduktion, under 3 397 dagar (48 långfilmer eller tv-draman). Den kommande filmen Apstjärnan och andra animationer genererade arbete under 2 475 arbetsdagar.

– Med sin blandning av privat kapital och offentliga insatser genererar den växande film- och tv-dramaindustrin både sysselsättning på hög nivå och regionala kringeffekter för exempelvis hotell, catering- eller biluthyrningsfirmor. Dessutom ökar skatteunderlaget för kommuner och region, säger Mikael Fellenius.

Trots att många internationella festivaler helt ställts in eller blivit digitala var Film i Västs samproduktioner representerade på de stora festivalerna som Berlin, Cannes, Toronto, Venedig och Sundance. Dit hör filmer som spelats in i Västra Götaland som Thomas Vinterbergs En runda till, Maria Sødahls Leva på hoppet, Jon Holmbergs Sune – Best man, Ninja Thybergs Pleasure, Dag Johan Haugeruds Barn, men också Sally Potters The Roads Not Taken, Magnus von Horns Sweat och Kaouther Ben Hanias The Man Who Sold His Skin.

– Jag vill särskilt framhålla Thomas Vinterbergs En runda till och Kaouther Ben Hanias The Man Who Sold His Skin, som nu båda Oscarsnominerats som Best International Feature Film samt Thomas Vinterberg, som Oscarsnominerats för Bästa regi. Vinterbergs film har också vunnit fyra European Film Awards, en brittisk Bafta och nominerats till Golden Globe och lång rad andra priser.

Premiäråret 2020 var magert: sex svenska och sex internationella långfilmer, fyra långa dokumentärer och 18 korta format.

– Däremot hade hela åtta tv-draman premiär, med sista säsongen Vår tid är nu – 1951, Bäckström och Bröllop begravning och dop som mest populära. Alla inspelade i Västra Götaland.