Till: Kulturminister Alice Bah Kuhnke
Kulturdepartementet,103 33 Stockholm

Stockholm den 29 september 2015

UPPROP: NYA BUDGETEN EN KATASTROF FÖR SVENSK FILM

När Kulturministern i våras meddelade att en helstatlig filmpolitik skulle ersätta det nuvarande filmavtalet utlovades krafttag för svensk film. När regeringen i förra veckan presenterade sin budget fick vi veta hur: det blir 15 miljoner kronor mindre till ny filmproduktion 2017 och 2018 och därefter ytterligare neddragningar med ca 20 miljoner.

Staten väljer också att gå vidare med den av remissinstanserna hårt kritiserade momshöjningen från 6 till 25 procent på biobesök, en skatt som skiljer film från övrig kultur. Den ekonomiska ram för den statliga filmpolitik som regeringen presenterade innebär att staten tar in betydligt mer pengar via momsen än vad man tänker ge till filmen. För staten är momshöjningen alltså en ren vinstaffär. Som filmbranschen betalar!

Detta är inte bara ett svek mot de löften som ministern gav i våras, utan en katastrof för svensk film. Vi kräver därför snarast ett möte med kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Film&TV-Producenterna, Björn Rosengren, ordförande

Teaterförbundet / för scen och film, Anna Carlson, ordförande

Sveriges Dramatikerförbund, Camilla Ahlgren, ordförande

Sveriges Filmregissörer, Christina Olofson, ordförande

Oberoende Filmares Förbund, OFF, Johan Seth, ordförande

Sveriges Biografägareförbund, Peter Fornstam, ordförande

Film Väst, Tomas Eskilsson, VD

Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a, Eric Broberg, ordförande

Riksföreningen Våra Gårdar, Thomas Olli, VD

Riksföreningen Biograferna, Lars Gillegård, ordförande

Folkets Hus och Parker, Calle Nathanson, VD