De europeiska regionala filmfonderna är organiserade i Cine-Regio. Under hösten har Cine-Regio öppnat ett kontor hos Film i Väst i Göteborg. Film i Väst kommer också att ta en mer aktiv roll i Cine-Regio, både i styrelsen, där Film i Västs strategichef Tomas Eskilsson ingår, och i utvecklingen av den offentliga finansieringen av filmen.

– Jag är väldigt glad över att Film i Väst och Tomas Eskilsson vill ta en ännu mer aktiv roll i Cine-Regio. Regionala filmfonder spelar en större roll än någonsin i det snabbt förändrade medialandskapet och i den politiskt instabila situation med minskande selektiva stödordningar för film och tv. Inom Cine-Regio för vi en intensiv diskussion om hur den framtida filmfinansieringen ska se ut, Regionala fonder är avgörande för att vidmakthålla och stimulera samarbetet i Europa och Cine-Regio spelar en stor roll, säger Charlotte Appelgren, generalsekreterare i Cine-Regio.

Cine -Regio har i dag 49 regionala filmfonder i 13 Eu-länder samt Norge och Schweiz som medlemmar. Fonderna stödjer på olika vis filmsektorn för att stötta filmen och tv-dramat som kulturform, uppmuntra den sociala sammahållningen och bygga upp en regional infrastruktur för film.

Cine-Regio verkar också som en lobby- och nätverksorganisation över gränserna för samarbete och samproduktioner över gränserna. De främsta målen är kunskapsöverföring, att verka filmpolitiskt och samarbete och samproduktioner över gränserna. Kontor finns både hos Film i Väst i Göteborg och i Flanders Audiovisual Fund i Bryssel.

De regionala fonderna har varit mycket framgångsrika på festivaler som Berlins, med 42 samproduktioner varav åtta i huvudtävlan i år, eller Cannes (39 långfilmer och sex kortfilmer varav elva i tävlan om Palme d’Or). De regionala fonderna har också samproducerat en lång rad tv-serier i Skandinavien, Tyskland, Belgien etc.

– Film i Väst har sedan starten varit en del av Cine Regio. Vi har varit representerade i styrelsen i många år, framför allt av Katarina Krave. De första åren hade Cine Regio också sitt kontor i Göteborg, nu är vi glada över att kunna erbjuda kontorsplatser i Göteborg, säger Tomas Eskilsson, som sitter i styrelsen för Cine Regio och arbetar som Strategisk chef på Film i Väst.

Läs mer om CineRegio här.