Västra Götalandsregionen har beslutat att säga ja till ett pilotprojekt för så kallade produktionsrabatter vid inspelning och postproduktion av film och tv-drama.

– På så vis hoppas vi att tillsammans med Film i Väst locka hit fler internationella inspelningsprojekt i världsklass, men också att på sikt bygga ut och stärka den regionala infrastrukturen för film och få till stånd en nyetablering av produktionsservicebolag. Att vi är först ut är ett stort steg framåt för hela Filmsverige, säger Kristina Jonäng, (C), ordförande i Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

I dag har i stort sett alla länder utom Sverige och Danmark infört produktionsrabatter, det vill säga skatterabatter vid filmproduktion. Det har blivit allt svårare att finansiera film och produktionsrabatter är ett av de starkaste konkurrensmedlen för att locka till sig inspelningar av framför allt internationella produktioner.

Västra Götalandsregionens produktionsrabatt är ett stöd till produktion av film eller tv-drama på högst 30 procent av spenderade kostnader i Västra Götaland och kommer att kunna sökas av etablerade produktionsbolag. Ett villkor är att produktionen genomförs helt eller delvis i Västra Götaland. Deadline för första ansökningstillfället är 31 mars, efter det är det först till kvarn som gäller. Stödet betalas ut av Västra Götalandsregionen, men administreras av Film i Väst.

– Film i Väst har varit drivande i införandet av en nationell, svensk produktionsrabatt och där är vi nästan i mål. Eftersom Västra Götaland redan i dag är Nordens främsta filmregion med en välutbyggd och kompetent filmindustri för inspelning och postproduktion blir den regionala produktionsrabatten ett viktigt pilotprojekt som kan stärka vår filmregion ytterligare, säger Mikael Fellenius, vd för Film i Väst.