För att ytterligare stärka sitt miljöfokus projektanställer Film i Väst miljöstrategen och producenten Ronny Fritsche. Målet är att det ska resultera i ökad kunskap och miljömedvetenhet i hela filmbranschen och fler klimatsmarta åtgärder i samband med filmproduktion.

Film i Väst har de senaste åren gått i bräschen för en mer hållbar filmproduktion i ett nära samarbete med producenten och miljöstrategen Ronny Fritsche. Samarbetet har bland annat lett till Sveriges första utbildning inom hållbar filmproduktion (tillsammans med Simon Strandvik på Greentime), rapporten ”Hållbar filmproduktion, en rapport som visar vägen” (2017) och checklistor för olika funktioner i filmbranschen för att öka klimatsmartheten.

Ronny Fritsche arbetar som producent på Zentropa men anställs nu deltid av Film i Väst och kommer under sin projektanställning främst att fungera som ett stöd till Film i Västs samproduktioner och utveckla verktyg och checklistor för en hållbar filmproduktion. Inledningsvis kommer utvalda samproduktioner att fungera som pilotprojekt, tv-serien Bäckström arbetar under våren tillsammans med Ronny för ett ökat hållbarhetstänk.

Läs mer om Film i Västs arbete för en hållbar filmproduktion:

  • Checklistor för olika funktioner i filmbranschen för att öka klimatsmartheten
  • Studie över hur vilken påverkan en filminspelning har på miljön och hur man kan arbeta miljömässigt hållbart (i samarbete med GötaFilm och Chalmers).
  • Producenten Ronny Fritsche har i samarbete med Film i Väst skrivit rapporten ”Hållbar filmproduktion, en rapport som visar vägen” (2017).
  • Film i Väst har initierat Sveriges första utbildning inom Hållbar filmproduktion. Kursen leds av Ronny Fritsche och Simon Strandvik. Hittills har ett 70-tal filmarbetare deltagit i utbildningarna.