Som en av de tyngsta svenska aktörerna inom film och tv-drama tar Film i Väst den senaste tidens skådespelarupprop och #metoo-kampanj på största allvar. Det är skrämmande vittnesmål vi fått höra.

Hos Film i Väst råder nolltolerans mot alla former av trakasserier.

Vi tillämpar redan de lagar och regler som gäller på svensk arbetsmarknad och har länge krävt att de ska följas i de produktioner som vi samproducerar. I våra samproduktionsavtal har vi också riktlinjer: https://filmivast.se/regelverk-for-film-i-vasts-samproduktioner/. Det huvudsakliga ansvaret att dessa lagar och avtal följs ligger på produktionsbolagen.

Men det är uppenbart att detta inte varit tillräckligt. Därför ser vi nu över vad vi som finansiär och samproducent kan göra för att bidra till att komma åt problemen i vår bransch. Vi har formulerat en handlingsplan för vilka åtgärder vi ska vidta den närmaste tiden. Ensamma eller tillsammans med andra parter.

Vi har förhoppningar om att genom ett gemensamt ansvar och hårda krav på åtgärder så kommer det något gott ur den här debatten. Men det krävs att prat blir till handling och då måste vi alla hjälpas åt!

  1. Vi kräver nolltolerans mot alla former av diskrimineringar av alla våra samarbetspartners.
  2. Inom kort kommer alla filmregioner – Film i Väst, Film i Skåne, Filmpool Nord och Filmregion Stockholm-Mälardalen – att ha ett gemensamt möte i denna fråga.
  3. Vi har redan kontaktat och initierat ett möte med alla centrala finansiärer för att diskutera hur vi gemensamt agerar framöver.
  4. Tillsammans med Västra Götalandsregionen kommer vi att gå igenom befintliga policies och uppförandekod som gäller för leverantörer till förvaltningar, bolag etc. inom regionen.
  5. Alla överträdelser oavsett form av trakasserier ska anmälas.
  6. Produktionsbolaget har arbetsgivaransvaret – får individen inte gehör kan han eller hon vända sig till oss finansiärer (även anonymt) och vi kommer att kräva omedelbar åtgärd.
  7. Vi kommer att erbjuda produktionsbolagen hjälp med att ta fram policy och riktlinjer som ska gälla under en produktion.

Mikael Fellenius, vd Film i Väst
mikael.fellenius@filmivast.se
070-293 88 00