Västra Götalandsregionen har beslutat att anslå sex miljoner kronor under 2020 för produktionsrabatter vid inspelning och postproduktion av film- och tv-drama i regionen. Projektet drivs tillsammans med Film i Väst. Stödet betalas ut av Västra Götalandsregionen, men administreras av Film i Väst.

Syftet är att öka antalet internationella inspelningsprojekt, bygga ut och stärka infrastrukturen i regionen samt initiera nyetablering av produktions- eller produktionsservicebolag. Produktionsrabatten är ett stöd till produktion av film eller tv-drama på högst 30 procent av spenderade kostnader i Västra Götaland och kommer att kunna sökas av etablerade produktionsbolag inom EU. 

Ansökningsperioden startar 1 november 2019 och deadline för första ansökningstillfället är 31 januari 2020. Efter det är det först till kvarn som gäller.

Du kan läsa mer om produktionsrabatten, regelverk, anvisningar etc här.

Har du frågor, kontakta Katarina Krave, CFO, Film i Väst.