21 september är sista ansökningsdatum för att söka Film i Västs nya projektutvecklingsmedel. Genom medlen vill Film i Väst stärka produktionsbolagens möjligheter att utveckla projekt inom lång spel- och dokumentärfilm och dramaserier från idé till produktion. De valda projekten ska också bidra till att utveckla infrastrukturen för film och dramaserier i Västra Götaland.

Syftet med Film i Västs samproduktionsinsatser i utvecklingsskedet är att stärka produktionsbolags möjligheter att utveckla projekt inom lång spelfilm, lång dokumentär och dramaserier från idé fram till produktion och på så vis, genom ett regionalt perspektiv, verka för en breddning och förnyelse vad gäller form, innehåll i och finansiering av svensk film. De valda projekten ska även bidra till att utveckla infrastrukturen för produktionen av film- och tv-branschen i Västra Götaland.

Samproduktion i utvecklingsskedet kan sökas av professionella och dokumenterat verksamma produktionsbolag och producenter inom film och tv. Med professionella och dokumenterat verksamma menas att det sökande bolaget/producenten måste ha producerat minst en lång spelfilm, lång dokumentär eller dramaserie som haft reguljär distribution.

Samproduktionsinsatser i utvecklingsskedet går att söka i flera steg för både idé-, manus- och projektutveckling. Sådan samproduktionsinsats kan inte sökas för internationella samproduktioner, retroaktiva kostnader, ej heller för option på skönlitterära verk eller för filmer som produceras som en del av utbildningen på en filmskola.

Medel kan sökas för kostnader mellan 50 000 och 200 000 kronor. Medel fördelas utifrån en bedömning av behov, och projektets konstnärliga och publika kvalitet. Beslutet baseras på de mål och regelverk som Film i Väst i övrigt har för sin verksamhet.

Ansökan handläggs av Jenny Gilbertsson (svensk långfilm och dramaserier) och Jenny Luukkonen (lång dokumentär) (bilden). Beslut fattas av produktionschef Kristina Börjeson.

LÄS MER OM HUR DU SÖKER HÄR