Som en del av ett ökat fokus på talangutveckling initierar nu Film i Väst tillsammans med Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götalandsregionen ett nytt talangprogram för erfarna regissörer att utveckla sin långfilmsdebut inom fiktion. Programmet heter Five 4 Fiction och ska pågå mellan 2021 och 2022, där fem regissörer väljs ut för att genom workshops och arbete med mentorer stärka sina kreativa processer och öka kontakten med filmbranschen.

– Talangutveckling är en viktig del av Film i Västs verksamhet och vi måste se till att det finns en ordentlig återväxt bland kreatörer i filmbranschen. Vi har en lång historia av att arbeta med debutanter, och det här är en av de insatser som vi nu initierar för att utveckla fler talanger, säger Peter Possne, produktionschef på Film i Väst.

Deltagarna som väljs ut ska ha en filmutbildning på minst kandidatnivå eller motsvarande erfarenhet, och får utöver handledning och skräddarsydda kurser även ett stipendium samt utvecklingsmedel på totalt 50 000 kr. Målet är att de i slutet av programmet ska ha ett välutvecklat långfilmsprojekt som sedan presenteras för produktionsbolag och andra finansiärer.

– Vi liksom andra aktörer har sett att det behövs fler bryggor mellan filmutbildningarna och branschen. Det finns många talangfulla regissörer i vår region, och med det här programmet vill vi skapa ytterligare en språngbräda för dessa att realisera sina långfilmsvisioner, säger Jenny Luukkonen, ansvarig för talang på Film i Väst.

Deadline för att söka till Five 4 Fiction är 31 januari 2021 och programmet väntas starta upp i mars. Mer information om innehåll och hur man ansöker finns på www.filmcloud.se

Du kan också läsa mer här https://filmivast.se/five-4-fiction/